Disclaimer

Ove pravne napomene vrijede i za korištenje naše web stranice. Korištenjem naše web stranice ili korištenjem informacija na njima prihvaćate odredbe ove pravne napomene.

Trind
Trind je trgovački naziv Trind Cosmetics BV sa sjedištem u Mijnbouwweg 13, 3812 RT Amersfoort (gospodarske komore br 37084697). Trind može kontaktirati telefonom na +31 (0) 33 46 06 040, faksom na +31 (0) 33 46 06 049 i putem e-maila na [email protected]

Mikro d.o.o. je naziv tvrtke, ovlaštenog distributera za Trind proizvode na području Republike Hrvatske. Mikro d.o.o. ima sjedište u Klanjčić 47a, 10000 Zagreb. Mikro možete kontaktirati telefonom na +385 (0)1 23 13 097 i putem e-maila na [email protected]

Obrada podataka

Transparentno, pouzdanost i osobno
Mi smatramo da je važno da se naša usluga je transparentna, pouzdana i osobna, a mi ćemo uvijek pokušati pronaći načine za poboljšanje naših usluga, gdje je to potrebno a u skladu s vašim osobnim potrebama. Mi ćemo obraditi vaše osobne podatke s dužnom pažnjom i osigurati da sve obrade Vaših podataka zadovoljavaju primjenjive zakone i propise.

Online narudžbe
Prilikom postavljanja online narudžbe, mi ćemo od kupca zabilježiti ime, e-mail adresu, adresu za isporuku i adresu za plaćanje za izvršenje narudžbe. Također ćemo Vas informirati o dospijeću narudžbe. Vaši osobni podaci će biti pohranjeni u skladu sa zakonskim normama.

Nema prodaje trećim stranama
Za sve ostale potrebe, mi ćemo koristiti vaše osobne podatke samo uz Vaše izričito dopuštenje. Nećemo dati Vaše osobne podatke trećim stranama ni u kom slučaju, osim u slučaju posebne okolnosti, primjerice ako smo dužni učiniti prema zakonu ili zahtjevu nadležnog suda.

Inspekcija ili ispravak
Vi nas možete zatražiti i u bilo kojem trenutku pregledati i ispraviti Vaše osobne podatke. Molimo kontaktirajte nas putem [email protected] ili telefonom na +385 (0)1 23 13 097

Kolačići
Koristimo "kolačića" na našoj web stranici. Kolačići su male datoteke koje su poslane sa stranica ove web stranice i pohranjuje preglednik na tvrdom disku računala.

Koristimo samo analitičke kolačiće potrebne za Google Analytics. Samo imamo pristup podataka nastalih korištenjem Google Analytics usluge. Gotovo svi kolačići Google Analytics će biti automatski uklonjeni čim zatvorite web preglednik.

Informacije
Informacije na našoj web stranici su sastavljene s najvećom mogućom pažnjom. Međutim, naša web stranica može sadržavati tipografske pogreške ili druge nesavršenosti. Stoga se ne može jamčiti točnost ili potpunost informacija na našoj web stranici, niti da će naša web stranice funkcionirati bez pogrešaka ili bez prekida. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu uslijed korištenja naših web stranica.

Prava intelektualnog vlasništva
Zadržavamo sva intelektualna prava vlasništva (uključujući autorska prava, prava žiga i patenata) koja se odnose na sve informacije ponuđene na ili putem ove web stranice. Stoga se ne smije kopirati, preuzimanje ili objaviti, širiti ili reproducirati bilo koja informacija na ovim internetskim stranicama bez prethodnog pismenog odobrenja. Međutim, dopušteno je ispisati ili preuzeti informacije na ovim internetskim stranicama za osobnu uporabu.

Online komunikacija
Mi ne možemo garantirati da će e-mail, poruka putem kontakt obrasca ili web stranice biti primljena i da ćemo ju obraditi u nekom vremenskom periodu. Mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za posljedice ne primitka, ne obrade ili ne obrade u nekom vremenskom roku.

Promjene
Zadržavamo pravo izmjene podataka u našim web stranicama bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

Mjerodavno pravo
Korištenje ove web stranice je regulirano zakonima Republike Hrvatske. Hrvatski sud će imati isključivu nadležnost za suđenje u bilo kojem sporu koji proizlazi u odnosu vezanom uz (korištenje) ove web stranice.